Haaga-Helia University of Applied Sciences

A Haaga-Helia Alkalmazott Tudományok Egyeteme elsősorban üzleti képzésekkel várja a hallgatókat. A képzések az üzleti-, és szolgaltatási területekre készítik fel a hallgatókat, az együttműködésre, innovációra, nemzetköziségre, illetve a vállalkozói szemléletre fókuszálva. Az egyetem három városban, öt kart üzemeltet.

Alapképzések

Digitális Üzleti Innováció – Digital Business Innovation

Edző és Menedzsment – Sports Coaching and Management

Nemzetközi gazdálkodás – International Business

Üzleti Informatika – Business Information Technology

Vendéglátás, Turizmus és Élménymenedzsment – Hospitality and Tourism Experience ManagementDigitális Üzleti Innováció – Digital Business Innovations

A digitalizáció, a globális hálózatépítés, valamint a fenntarthatóság igénye világszerte fontos szerepet játszik a vállalkozások életében. A digitalizáció lehetővé tette a vállalatok számára, hogy fejlődjenek és új piacokra lépjenek, ami növelte a karrierlehetőségek számát a digitális üzleti élet területén.

Így a digitális üzleti innováció képzés kiváló befektetés karrier szempontból. A Haaga-Helia digitális üzleti innováció alapdiplomája a nemzetközi üzleti ismereteket a digitális üzleti innovációk és a digitális marketing kulcsfontosságú elemeivel ötvözi. A tanulmányok során a hallgatók szorosan együttműködnek különböző vállalatokkal, és lehetővé teszik a hallgatók számára, hogy megértsék, a vállalkozások működésének és fejlődésének dinamikáját. A hallgatóként már az első félévben megkezdhetik a vállalatokkal való kapcsolatépítést. A digitális üzleti innováció program során a hallgatók a következő területek készségeit sajátítják el:

 • Interkulturális kommunikáció és vezetés
 • Adatkezelés és szolgáltatástervezés
 • Digitális marketing
 • Digitális innováció
 • Fenntartható üzleti tevékenység
 • Projektmenedzsment és csapatmunka

Képzés helye: Porvoo

Képzés formája: Nappali

Képzés hossza: 3.5 év

Egységes jelentkezési időszak: 2022. január 5-19.

SAT vizsgával való jelentkezés: 2022. január 20 – május 31.

Részletek az egyetem oldalán

Részletek a Studyinfo oldalán


Edző és Menedzsment – Sports Coaching and Management

A sportedzői és sportmenedzsment szak a mai sport- és szabadidőiparban szükséges ismeretekkel és készségekkel ruházza fel a hallgatókat. A kompetenciaalapú megközelítés révén a program négy fő fejlesztési irány mentén készíti fel a hallgatókat, a következőkre összpontosítva:

 • személyes-, és szakmai fejlődés
 • edzőfejlesztés
 • rendezvény- és szervezésmenedzsment
 • ajánlott napi bevitel -kompetenciák

Az oktatás angol nyelven folyik, ami lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy a szakmai gyakorlatuk során és tanulmányaik befejeztével nemzetközi környezetben dolgozhassanak. A kompetenciaalapú, hallgatóközpontú tanulmányok nagyfokú önálló munkavégzési készséget és motivációt követelnek meg a hallgatóktól, a fejlesztési folyamat az egyéni érdeklődésnek és a már meglévő kompetenciáknak megfelelően épül fel.

A tanulmányok során a hallgatók a helyi, nemzeti és nemzetközi szintű edzői és menedzsment új megoldásainak kidolgozásában is részt vesznek. A tanulmányok első két éve intenzív tanulást tartalmaz a Haaga-Helia Vierumäki Campusán, majd a hallgatónak lehetősége van arra, hogy 1-1,5 éves szakmai gyakorlat során valós munkakörnyezetben szerezzenek információkat és ismereteket.

Képzés helye: Vierumäki

Képzés formája: Nappali

Képzés hossza: 3.5 év

Egységes jelentkezési időszak: 2022. január 5-19.

SAT vizsgával való jelentkezés: 2022. január 20 – május 31.

Videó a képzésről

Részletek az egyetem oldalán

Részletek a Studyinfo oldalán


Nemzetközi gazdálkodás – International Business

A nemzetközi gazdálkodás képzés kiváló alapot kínál azoknak, akik a nemzetközi üzleti piacon szeretnének karriert építeni. A hallgatók olyan általános és speciális készségek birtokába jutnak, amelyekre szakértői, vezetői és vállalkozói pozíciókban egyaránt szükség van.

Az alaptanulmányok átfogó bevezetést nyújtanak a nemzetközi környezetben zajló üzleti tevékenységekbe, mint például marketing, értékesítés, számvitel, pénzügy, emberi erőforrás menedzsment, nemzetközi kereskedelem, projektmenedzsment, ellátási lánc menedzsment, adatelemzés, üzleti jog és közgazdaságtan. A hallgatók a következő szakirányok közül választhatnak:

 • Ügyfélkapcsolat menedzsment és kommunikáció
 • Vállalkozói tevékenység
 • Pénzügyi menedzsment
 • Emberi erőforrás menedzsment
 • Ellátási lánc menedzsment

A szakirányos tantárgyak (50 kredit) 30-50 kredit értékben főtárgyakból, míg 0-20 kredit értékben melléktárgyakból tevődnek össze. A szakdolgozatot a hallgatóknak a szakirány területén kell megírni. A melléktárgyak különböző szakirányok kombinációjából állhatnak össze.

A szakirányos tanulmányok a 3. illetve 4. szemeszterben kezdődnek. A nyelvi és kommunikációs tanulmányok (25 ECTS) a hallgatók hatékony kommunikációs-, és kapcsolatépítési készségeit fejlesztik. A hallgatók interkulturális csapatmunkára való készségeit különböző tanulási módszerekkel fejleszthetik, például vállalatokkal közös projektmunkával és PBL (probléma- és projektalapú tanulás) megközelítéssel. A képzés nagymértékben támogatja a szolgáltatási-, és értékesítési orientációval rendelkező karrierterveket. Minden hallgatót arra ösztönöznek, hogy egy szemesztert vagy a szakmai gyakorlatát külföldön töltse.

Képzés helye: Pasila

Képzés formája: Nappali oktatás, esti oktatás

Képzés hossza: 3.5 év

Egységes jelentkezési időszak: 2022. január 5-19.

SAT vizsgával való jelentkezés: 2022. január 20 – május 31.

Videó a képzésről

Részletek az egyetem oldalán

Részletek a Studyinfo oldalán


Üzleti informatika – Business Information Technology

Az üzületi informatika alapképzés gyakorlati szakmai ismeretekkel ruházza fel a hallgatókat, széleskörű elméleti alappal kombinálva. A hallgatók az informatikai oktatás legérdekesebb kurzusain vehetnek részt. A következő informatikai szakirányok választhatóak:

 • Szoftverfejlesztés: a hallgatók különböző programozási nyelvek sajátítanak el, mint például Java, JavaScript, Python, web- és mobilfejlesztés, adatbázis-fejlesztés, és kezelés, front-end és back-end fejlesztés.
 • Üzleti informatikai megoldások: a hallgatók tanulnak a vállalati rendszerekről, mint például ERP, CRM, SAP; üzleti intelligencia; alkalmazott mesterséges intelligencia; informatikai és kommunikációs rendszerek menedzsmentje.
 • Digitális szolgáltatások: magában foglalja a szolgáltatástervezést és innovációt; felhasználói élményt; szoftveralkalmazások prototípuskészítő eszközeit; felhasználói felületeket.
 • Informatikai és kommunikációs rendszerek és felhőszolgáltatások: ide tartoznak az adathálózatok; az adatbiztonság; a felhőtechnológiák, például a Microsoft Azure és az Amazon AWS; a Python programozás; a Linux és Windows szerverek.

A hallgatóknak a tanulmányok során lehetősége van gyakorlati tapasztalatszerzésre informatikai, és egyéb cégekkel való együttműködés során. Az együttműködés kiterjed mind helyi, mind nemzetközi vállalatokra és szerves része a képzésnek. A hallgatóknak így lehetősége van tapasztalatot gyűjteni nemzetközi csapatban és projektben.

Az egyetem nagymértékben támogatja az olyan karrierterveket, amelyek vállalkozói, értékesítési és szolgáltatási képességek fejlesztését is magában foglalják. A program emellett olyan általános kurzusokat is kínál, amelyek az üzleti környezetben való sikeres munkavégzéshez szükséges egyéb készségeket fejlesztik, mint például a csapatmunka, a kommunikáció és az önálló munkavégzés képessége.

Képzés helye: Pasila

Képzés formája: Nappali

Képzés hossza: 3.5 év

Egységes jelentkezési időszak: 2022. január 5-19.

SAT vizsgával való jelentkezés: 2022. január 20 – május 31.

Videó a képzésről

Részletek az egyetem oldalán

Részletek a Studyinfo oldalán


Vendéglátás, Turizmus és Élménymenedzsment – Hospitality and Tourism Experience Management

A vendéglátás, turizmus és élménymenedzsment alapképzés széleskörű szaktudással ruházza fel a hallgatókat, mellyel a diplomaszerzést követően a nemzetközi turizmus fontos szereplőivé válhatnak akár menedzseri, akár saját vállalkozásuk vezetőjeként. A hallgatók két specializáció közül választhatnak:

A vendéglátás élménymenedzsment magába foglalja a szállásmenedzsment, valamint az étel, és italmenedzsment elsajátítását. Ezen a szakirányon öt hallgatónak lehetősége van a vendéglátás egy új területét elsajátítania, a vendéglátóipari innováció és képzeletbeli tervezést a Bread University of Applied Sciences intézménnyel együttműködve.

Míg a turizmus élménymenedzsment szakirányon a hallgatók tmegismerik többek között a versenyképes turisztikai célpontokat, illetve a szállítás, utazási ügynökségek, és rendezvényszervezés üzletágainak fejlesztéséről.

A képzés fejleszti a hallgatók projektmenedzsment, csapatmunka, illetve prezentációs készségeit. A vendéglátás menedzsment diploma megszerzésével a hallgató a szolgáltatási szektor szakértőjévé válik.

Képzés helye: Haaga, Helsinki

Képzés formája: Nappali

Képzés hossza: 3.5 év

Egységes jelentkezési időszak: 2022. január 5-19.

SAT vizsgával való jelentkezés: 2022. január 20 – május 31.

Részletek az egyetem oldalán

Részletek a Studyinfo oldalán