Őszi érettségik Finnországban

Szeptember 14. és október 1-je között szervezik meg Finnországban az őszi érettségi vizsgákat. Náluk minden tantárgyból csak írásbeli vizsga van. Érdekesség, hogy az anyanyelv és irodalom tantárgy két részből áll, csakúgy, mint nálunk, azonban, a két részt két különböző vizsgaidőpontban (egy hetes különbséggel) tartják.

Az első rész az ún. olvasási készséget mérő vizsga. Maximálisan 60 pontot lehet elérni, a két részből kötelezően egy feladatot kell választani.

Link a teszthez (spoiler: finnül van!) http://yle.fi/plus/abitreenit/2020/syksy/2020-09-18_A_X_fi/index.html

Lássuk a feladatokat!

Az I. rész Média- és tényközlő/ ismeretterjesztő szövegek olvasásán, megértésén, elemzésén alapul.

Itt két feladat közül lehetett választani. Az egyikben egy észak-finnországi város, Seinäjoki imázsvideóját (https://www.youtube.com/watch?v=jQTyX-ColT8) megtekintve kellett 4500 leütésnyi terjedelemben választ adni két kérdésre: milyen képet, arculatot adtak a városról az alkotók, és azt milyen módon, milyen eszközökkel valósították meg.

A második feladatban egy, az indiai őslakosok jogait tárgyaló újságcikk alapján kellett két kérdésre válaszolni. Mindegyik kérdés megválaszolásához megadták az elvárt terjedelmet is. Az első feladatban 700 leütésnyi terjedelemben a cikkben megjelenő szembeállításokról kellett szöveget fogalmazni. Az újságcikk konkrétan azon indiai őslakos népek problémáiról szól, akiknek a természetvédelem jegyében el kell hagyniuk szülőföldjüket. A második kérdésre hosszabb (2500 leütés) kifejtést vártak, melyben a cikk objektivitását kellett elemezni.

A II. rész címe: Szépirodalmi és más fiktív szövegek

Aki ezen belül az első feladatot választotta, a hősiességről írhatott Petri Tamminen: Apák és hősök című elég rövid novellája alapján. A konrét feladat szerint elemezni és értelmezni kellett a novellában megjelenő hősiessséget 4500 leütésnyi terjedelemben. A novellában szó esik gyerekes és nem gyerekes hősökről, többek között Tarzanról, a Pókemberről, a Terminátorról, Asterix és Obelixről, és a hétköznapok apáiról.

A második feladatban egy dalszöveget és annak klipjét ‘Missä muruseni on’ (Hol van a kedvesem?) alapul véve kellett két kérdésre válaszolni. Az egyiknél a dalszöveg fonetikus és egyéb szerkezeti sajátosságait kellett megkeresni és értelmezni 2000 leütésnyi hosszúságban, a másikban a dalszöveg és a klip képi elbeszélésmódját kellett elemezni, mennyiben passzolnak azok tipikusan a romantika stílusirányzatába, továbbá össze kellett vetni a megfigyelt sajátosságokat a mű egészével.

A vizsgázóknak hat órájuk van a feladatok megírására, 2018 ősze óta a vizsgák elektronikusan zajlanak, azaz a fogalmazásokat a diákok nem papírra, hanem számítógépen írják. Helyesírás-ellenőrző programot természetesen nem használhatnak.

Mit szóltok hozzá?