Szakmai továbbképzések oktatási intézményeknek – az EduCluster Finland szakértői bevonásával

Elősegítjük a finn szakértelem gyakorlati adaptálását magyar iskolákba – mert mindenki megérdemel egy jobb oktatást, jobb jövőt.

Megvalósítás

A képzések megvalósítása elsősorban online workshopokon keresztül, igény esetén személyesen, akár Finnországban történik, melyek elsődleges nyelve az angol. Az együttműködések során Finn minta szakértői segédkeznek a felmerülő nyelvi-kulturális kihívások áthidalásában, a szakmai anyagok fordításában.

A képzések időtartama a megrendelő igényeihez igazítva: 35 vagy 59 órából állnak, melyeket finn szakértőkkel együtt nyújtunk az iskolák tantestületeinek.
Olvass tovább az EduCluster Finland-ről.


Képzéscsomagok

1. Az együttműködésen alapuló tanulás és a tanári csapatmunka fejlesztése


Tanári csapatmunka megvalósítása a mindennapi iskolai életben.

Ha egy iskolában hatékony és sikeres tanulói közösségeket akarunk formálni, a tanároknak is együtt kell működniük és példát kell mutatni a valódi csapatmunkáról – amely ma már a 21. század egyik legfontosabb kompetenciája.

A finn oktatás ezt 30 évvel ezelőtt felismerte, és szisztematikus módszereket dolgozott ki a tanterv és a tanítási ütemtervek szinkronizálására, arra hogy a tanárok csapatmunkája normális gyakorlattá váljon a mindennapi iskolai életben. Adminisztratív szempontból ezt külön költség nélkül és maximális hatékonysággal kell megtenni.

Az iskolák eredményei lenyűgözőek a feladat elvégzésével és a tanulók fejlődésével kapcsolatban. A kutatások azt mutatják, hogy az együttoktatás javítja a tanárok munkával való elégedettségét és támogatja a szakmai tanulást is.

A siker abban rejlik, hogy az oktatási intézmények:
– rendszerszintű tervvel rendelkeznek, amely folyamatosan növeli a tanítási gyakorlatok gördülékenységét
– kommunikálják a tanárok együttműködésének értékét
– azonosítják és kiaknázzák az egyes tanárok erősségeit a -csapatmunka lehetőségeinek megteremtésében
– tisztázzák a társ-tanári szerepeket és felelősségeket, és lehetővé teszik a közös oktatói tervezést
– szakmai továbbképzést szervez az együtt oktatási gyakorlat támogatására

Finnország 1. hely Európa legjobb országa az egész életen át tartó tanulásban, European Innovation Scoreboard, 2019

2. Nagy hatásfokú tanulási gyakorlatok létrehozása az osztálytermekbenEredményes oktatási és tanulási tevékenységek fejlesztése a Z generáció számára.

Finnország lenyűgöző tapasztalattal rendelkezik a hagyományos bölcsesség megkérdőjelezésében és a különösen sikeres tanítási gyakorlatok bizonyítékainak bemutatásában. A finn oktatási gyakorlatok szintén rendkívül alkalmazkodóak. Ez az alkalmazkodóképesség létfontosságú a Z és A generáció (1995-2025 között születettek) tanulási igényeinek kielégítésében. Ezek a fiatalok neo-digitális bennszülöttek, akik jelentős időt és energiát fordítanak a képernyőn megjelenő tevékenységekre. Ez befolyásolja, hogyan viselkednek az iskolában és az osztálytermekben.

A régi finn hagyományok szerint tanáraink a kihívásokat lehetőségekké, a problémákat pedig megoldásokká változtatták. Ez a nagy hatású gyakorlatok tervezésén és tesztelésén keresztül történik. Ezeket a gyakorlatokat ezután összehasonlítják a globális oktatási meta-analízis kutatás eredményeivel.

A széleskörű és mindenre gondoló finn oktatási rendszer jól megállja a helyét a jelenben és készen áll a jövő kihívásaira. Talán meglepő, hogy ilyen sokféle tevékenységet foglalnak magukban az iskolák, például osztályon belüli módszereket, kibővített és virtuális valóságot, iskolai személyközi légkört és munkahelyi gyakorlatokat – ezek mindegyike kiemelkedő hatásfokúnak bizonyult.

Ez lehetővé teszi Finnország számára, hogy a minőségi oktatási és tanulási gyakorlatok megtervezése, tesztelése és bővítése révén fenntartsa az oktatásban a magas szintű teljesítményt évről évre. Finnország azon képessége, hogy 2000 óta magas szintű sikereket érjen el az oktatás globális összehasonlításában, részben a 3 L megközelítésre épül – Look, Listen and Learn / nézd, hallgass és tanulj (nézd meg, mi történik a társadalomban, hallgasd meg, mit mondanak a diákok, a szülők és a tanárok, megtanulni hogyan lehet változást elérni).

A siker abban rejlik, hogy az oktatási intézmények:
– olyan iskolai kultúrát alakítanak ki, amely ötvözi a sikeres teljesítményt és a maximális jóllétet
– megvizsgálják, amennyiben és ahogyan különböző gyakorlatokat adaptáltak az elmúlt években
– konzultálnak a munkaadókkal és a tanulókkal a kompetenciaigényekről és a tanulás preferált módjairól
finn stílusú tervet készítenek a változáskezelés megvalósítása érdekében
-sokféle csatornán keresztül mutatják be a sikeres tanulási eredményeket

Finnország 1. helyen szerepel a nemzeti digitalizáció Európában, digitális gazdaság és társadalom index, 2019 szerint

3. A vállalkozói, kezdeményező készségek oktatásaFejlessze tanulói kezdeményező, vállalkozói mentalitáshoz szükséges ismereteit, készségeit és motivációjukat

A vállalkozói szellem és kezdeményező gondolkodásmód tanulható. Az alkotóelemek a kreativitás, az innovációs képesség, a kockázatkezelés képességei, a felelősségvállalás képessége, a célok megtervezése és kitűzése, valamint a tevékenységek irányítása e célok elérése érdekében. Mivel a munkaerőpiacok továbbra is gyors és gyakran kiszámíthatatlan változásokat tapasztalnak, a kezdeményező készségek az oktatás fejlesztésének egyik fő érdeklődési körévé vált.

Finnországban a vállalkozói oktatás a kezdeményező szellemű felfedezési folyamatok megcélzását, fejlesztését és ápolását szolgálja a hallgatók számára. Még akkor is, ha néhány hallgatót nem érdekelnek vagy más módon foglalkoznak gazdasági vállalkozások vagy vállalkozások fejlesztésével, az ezekben a programokban kifejlesztett személyes tulajdonságok mindenki számára értékesek. A kezdeményező szellem nemcsak a tervezés, a pénzügy és a szervezés képességeiről szól. Ez egy gondolkodásmód, mely mindenki számára kulcsfontosságú.

A siker titka az, ahol az oktatási intézmény:
– finn stílusú kezdeményező tantervi cselekvési tervet alkalmaz
– együtt-tanulási módszereket fejleszt ki a vállalkozói tanulmányok más tantárgyakba történő integrálása érdekében
– megteremti a tanulási környezet (ek) et a vállalkozói tanulmányok támogatására
– lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy saját innovatív ötleteiket létrehozzák
– kapcsolatok a munkaerőpiaccal és az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy lehetőségeket teremtsenek a vállalkozások elindítására és tesztelésére

Finnország a 8. helyen szerepel a ‘Legjobb hely szociális vállalkozónak’ listán, Thomson Reuters Alapítvány és a Deutsche Bank, 2019

Finnország elnyerte a legjobb üzleti ország a világon címet, The Global Innovation Index, 2019

4. A kreativitás fokozása, elősegítése


A kreativitás elősegítése és fejlesztése az oktatásban

A kreativitás az út, az innováció az eredmény. Ha fontos jövőbeni készségekről és kompetenciákról beszélünk, a kreatív gondolkodás mindig a lista tetején áll. A kifinomult mesterséges intelligencia hamarosan elvégezhet sok olyan feladatot, amelyet korábban az emberek végeztek, de a kreatív gondolkodás olyan terület, ahol az emberi kíváncsiság belátható időn belül továbbra is felülmúlja a Big Data-t.

Sok ország arra irányította oktatási rendszerét, hogy a matematikára és az olvasási műveltségre összpontosítson, amelyeket rendszeres, szabványosított tesztekkel mérnek. Ezért más területeken általában csak a tanulmányi teljesítményre figyelnek, standardizált tesztekkel mérve. A finn oktatás megkerülte ezt a tendenciát azáltal, hogy az fő készségek megszerzésére mellett a kreatív gondolkodásmód fokozására összpontosított minden témában.

Világszerte egyre inkább felismerik, hogy egyes tanulmányok nagyon értékesek lehetnek, de nem könnyen mérhetőek. A kreativitás az egyik megfoghatatlan, de alapvető tantervi cél.

A kreatív gondolkodás fejlesztése sikeresen megvalósítható egy olyan oktatási intézményben, amely:
– a kreativitásképzést a tantárgyak és a tanulási tevékenységek széles spektrumába ágyazza
– megérti, hogy a kreativitás mindenütt megtalálható, és nem igényel kivételes képességeket vagy tehetséget
– tolerálja a hallgatók gondolkodásának eltérését
– a kreativitás gyakorlásakor figyel a diákok motivációjára és érzelmeire

Finnország elnyerte a 3. helyet a világ leginnovatívabb országa listáján, a Bloomberg Innovation Index, 2019 szerint

5. Tanulási környezetek fejlesztése


Annak megértése, hogy a fizikai környezet hogyan befolyásolja a tanulási teljesítményt

Finnország kiválóan működik mind az új oktatási és tanulási lehetőségek megtervezésében, mind a meglévő struktúrák hatékony oktatási és tanulási terekké alakításának módjaiban. A jól megtervezett tanulási környezetek pedagógiai szempontból sokoldalú környezetet alkotnak a tanulás áramlásának megkönnyítésére. A legfontosabb egy egészséges tér kialakítása, amely pozitív pedagógiai környezetet táplál a tanárok és a hallgatók számára.

Az egészséges tanulási környezetnek meg kell könnyítenie az egyénre szabott tanulás, a csoportmunka, a csapattanítás és a megfontolt technológia használatát. A kutatás azt mutatja, hogy a tantermi környezet fizikai különbségei jelentősen javíthatják a tanulási eredményeket.
Finnországban a tanulási terek kialakítása pedagógiai építészetet foglal magában. A múltban volt egy úgynevezett tojástartó modellünk az osztálytermi tervezéshez. Most, hogy változik a tervezés, az építőanyagok tudatossága, és ami a legfontosabb az építészeti és a pedagógiai szakértelem közötti kapcsolódási pont, jelentősen átalakító lehet a belső és külső oktatási és tanulási terek adaptálása.

A finn oktatási és tanulási tér kialakítása figyelembe veszi a tanárok és a hallgatók kognitív és pszichológiai gondolkodásmódjára gyakorolt ​​hatást a tervezett tanulási eredményekhez képest (egészséges, jól képzett és magabiztos hallgató).

Ez azt jelenti, hogy figyelmet fordítanak az akadálymentességre (fizikai fogyatékossággal élő hallgatók számára), az alapterület nagyságára (m2 / hallgató), a laboratóriumokra és a szimulált munkaterületekre, az akusztikára és a hangszabályozásra (hangelnyelő anyagok), a színre (esztétika), a bútorokra (rugalmas és ergonomikus), beltéri levegőminőség (friss és újra keringetett levegő keveréke, hőmérséklet- és porszabályozás), természetes fényszabályozás (ablakok és redőnyök), elektromos pontok (feltételezve, hogy a hallgatók használják és saját eszközöket használnak), tárolóhely (diákruhákhoz és táskákhoz), internet-hozzáférés (erősség és szélesség) és vetítési tulajdonságok.

A siker titka az, ahol az intézmény:
– megérti a környezet, a diákok jóléte és a tanulási teljesítmény kapcsolatát
– elemzi a beruházások megtérülésének költségelemzését a létesítmények tervezéséhez
– a jövő pedagógiájának és a fizikai környezetre gyakorolt ​​hatásának elemzése
– a meglévő fizikai környezetek és a szakmai élet kompetencia igényeinek áttekintését elvégzi és elemzi
– a tananyag feltérképezését a fizikai infrastruktúra tekintetében teszi meg

Finnország 1. helyen szerepel a környezeti egészség, környezeti teljesítmény index, 2018 szerint

6. A jelenségalapú tanulás megvalósításaFinnország új tantervi innovációja: rendszergondolkodás és globális kompetenciák fejlesztése

Finnország globális vezető szerepet játszik abban, hogy a különféle tantárgyakon keresztül integrálja a tanulást nagy hatású oktatási módszerekkel. Úgy véli továbbá, hogy az oktatás folyamat, nem esemény. Fenntartva pozícióját a nemzetközi ranglisták, például a PISA élén, folyamatos innovációt jelent, és reagálni kell a helyi és globális környezet gyors változásaira. Itt a Phenomenon-based Learning (PhBL), amely a problémamegoldás kifinomult formája, a tanári és tanulási gyakorlatok kiválóságának, valamint az összességében magas oktatási teljesítménynek eléréséhez szükséges hozzávaló.

A Phenomenon Based Learning (PhBL) olyan tantervi technika, amely a legfrissebb finn nemzeti tantervi keretrendszer ismertetőjévé vált. Ez magában foglalja a különböző tantárgyak integrálását, hogy egyetlen tanulási élményt teremtsen, amelynek során a hallgatók a tudományos világ különböző szemszögéből néznek egy jelenségre. A finn oktatásban ez a megközelítés jól bevált.

A tervezett tanulási eredmények tartalmazzák a témával kapcsolatos ismereteket, de ami a legfontosabb a rendszerszemléletű gondolkodás (az információs minták meglátása). Ennek eredményeként fejlett problémamegoldó készségek és a kreatív gondolkodás lehetősége fejlődik. A PhBL a projektalapú tanulást a magasabb rendű gondolkodás új szintjére emeli, alaposan összpontosítva arra, hogy egy témát különböző szempontokból vizsgáljon.

A siker titka az, ahol az oktatási intézmény:
– felismeri a rendszerszemlélet fejlesztésének előnyeit
– szakmai fejlődést biztosít a tanárai, oktatói számára
– növeli az interdiszciplinaritás szintjét a tananyagban
– a diákokat olyan témákkal vonja be, amelyek a társadalom számára nagyon fontosak
– kis léptékű PhBL projekteket működtet, amelyek szimulálják a munka életét

Finnország 2. helyen szerepel a világszerte a legképzettebb munkaerő, World Economic Forum, 2019 rangsora szerint.

7. Az inkluzív tanulás támogatása


A befogadás elérése egyénre szabott tanítási gyakorlatok révén

A DNS-hez hasonlóan minden tanuló egyedülálló. Az egyedi lét teszi különlegessé az egyént.

Bizonyos diákoknak speciális igényeik vannak, különböző időpontokban iskoláinkban. Lehet, hogy az igény nem jelent problémát. Inkább egy lehetőséget teremt egy társadalmi érték megteremtésére, mert az adott tanuló másban mutat kiemelkedő tehetséget. Kihívást jelenthet, ha az egyén jelentős tanulási nehézségekkel néz szembe egy tantárgyban, a családjában szeretteinek elvesztését szenvedte vagy betegség miatt kórházba került.

A finn iskolákban az a hozzáállás, hogy minden tanulónak valószínűleg valamilyen speciális igénye lesz tanulmányai során. Ez az igény, bármi is legyen az oka, akadályokat okozhat a tanulásban. Ezeknek az akadályoknak az időben történő és konstruktív leküzdése a finn oktatás sikerének egyik mozgatórugója. Ez magas befogadási arányt eredményez (a hallgatók hosszú vagy rövid távú fizikai vagy pszichológiai kihívások miatt nem válnak szét), és a tanulók megtartása ugyanolyan magas.

Ha egy tanulónak speciális igénye van, a finn megközelítés növeli az individualizált tanulás lehetőségeit. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tanuló egyedül, másoktól elzárva tanul. Ez azt jelenti, hogy a tanár a tanulási utakat biztosítja a diákok számára, hogy sikeresen kezeljék az elhúzódó iskolai távolmaradás időszakát (például kórházi ápolás), olyan tantárgy tanulásának problémáját, mint a matematika (diszkalkulia), az olvasás (diszlexia), a tanulás (figyelemhiányos rendellenességek) vagy motivációs problémák.
Az oktatás akadályainak leküzdése azt jelenti, hogy innovatív módszereket kell kidolgozni a tanulók közösségben való tagságának fenntartására (a kirekesztés elkerülése és a befogadás maximalizálása érdekében) és a sikeres tanulási eredmények elérésének elősegítésére (érzelmi támogatási mechanizmusok és akadémiai tanulási támogatás révén).

A siker titka az, ahol az oktatási intézmény:
– elősegíti és értékeli az egyénre szabott tanulási és tanítási gyakorlatok fontosságát
– olyan működési kultúrával rendelkezik, amely lehetővé teszi minden hallgató számára, hogy teljes mértékben kiaknázza képességeit
– proaktív módon azonosítja a hallgatók támogatási igényeinek korai jeleit
megelőző módszereket és megfelelően időzített támogatást nyújt
– fejleszti a tanárok kompetenciáit a szakképzés inkluzív tanítási gyakorlatában

Finnország 3. hely nemek közötti egyenlőség, Globális nemek közötti különbségek indexe, 2020

8. Pályaorientáció és navigáció


A tanulók karriermenedzsment-kompetenciáinak fejlesztése a jövőbeni eligazodásuk érdekében

Régebben az emberek azt gondolták, hogy az iskolák előrelátható utak szerint készítik fel a diákokat a karrierre, tanulmányi, szakmai – egy karrier egy jövő – diplomás, munka, nyugdíjasok koncepció szerint.
Ma fel kell készítenünk a diákokat a holnapra.

Ez azt jelenti, hogy az iskolák már kiskoruktól kezdve aktívan segítik a diákokat a karrierépítésben és az eligazodásban. Ez nem csak útmutatással történik. A legfontosabb abban rejlik, hogy a tanulóknak bizalmat, tudást és készségeket szerezzenek annak érdekében, hogy bekapcsolódjanak és inspirálódjanak a jövőbeli tanulmányi lehetőségek és a lehetséges karrier gondolkodásába.

Ez az iskolai háttér nagy jelentőséggel bír a tanulók önbizalmának, autonómiájának és felkészültségének a munkára való felépítésében. A navigációs ismeretek és készségek fejlesztése lehetővé teszi minden tanuló számára, hogy szembesüljön az átalakított munkakultúrák világával.

A siker titka az, ahol az intézmény:
– létrehoz egy tantervet, amely a karrier-tanácsadást és a navigációt működteti
– létrehozza a pályaorientációt és a navigációt a tanítás és a tanulás terén
közli a hallgatókkal a hatékony karriermenedzsment miértjét (mit, miért és hogyan)
– kapcsolati hálózatokat alakít ki a dolgozói élettel és ismeretterjesztő tevékenységekben hirdeti azok lehetőségeit

Finnország 1. hely nevelés a jövő-jövőbeni készségek érdekében, OECD Better Life Index, 2017

9. A tanulók jóllétének elősegítése


A tanulók mentális és fizikai jóllétének fokozása az oktatási közösségek megerősítése érdekében

Az egészséges gyermekfejlődés a korai évektől a késői serdülőkorig az otthon és az iskola közötti tájékozott és támogató kapcsolat előnyeit szolgálja. Finnországban úgy gondolkodnak, hogy minden iskolai közösség éppoly erős, mint a leggyengébb láncszem. Ez azt eredményezte, hogy a finn oktatás nagy figyelmet szentelt a kapcsolatok erősségeinek és gyengeségeinek (tanár-diák; otthon-iskola; iskolai-munkahelyi élet; diák-diák) azonosítására, valamint a szorgalom és a proaktivitás magas szintjének fenntartására szolgáló folyamatok kidolgozására. Ez azt is eredményezte, hogy a finn iskolák országszerte nem rendelkeznek nagy eltérésekkel az ellátás, a minőség és a teljesítmény tekintetében.

Az a tény, hogy a diákok az összes iskolai közösségben a legtöbb embert képviselik, azt jelenti, hogy a finn oktatás jelentős figyelmet fordít a diákok jóllétére. Ez lehet reaktív (egy lokalizált probléma felismerése, például zaklatás) vagy proaktív (reagálhat a jövőbeli trendekre, például a hallgatói súlygyarapodás növekedésére vonatkozó beérkező adatokra).

A jóllét a sikeres tanulás előfeltétele. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a pozitív, támogató és együttműködő légkör tapasztalatai fokozzák mindenki, a diákok és a tanárok jólétét és teljesítményét. A finn kulcsfontosságú stratégia magában foglalja az iskolán belüli kommunikáció maximalizálását a potenciális problémák felderítésében (amely az egyéni tanulói magánytól a számítógépes zaklatásig terjedhet). Ezután gyorsan aktiválja a konszenzusos lokalizált megoldásokat, több szakemberre kiterjedő kutatás és meglátás alapján.

A siker titka az, ahol az oktatási intézmény:
– lehetővé teszi a lokalizált problémák és a nemzeti / globális trendek felismerését (mint például a kiberbiztonság, az egészséges táplálkozás; a digitális életmód hatása az elme és a test; a külső realitások, például a COVID-19 okozta félelmek és stressz)
– gyorsan aktiválja a gyakorlati megoldásokat a dolgozói élet bevonása révén
– fejleszti a diákok iskolai tevékenységben való részvételének kultúráját
készségeket nyújt a tanároknak a potenciális egyéni vagy csoportos aggályok felderítésére
– lehetővé teszi a munka, a diák és az iskola közötti hatékony kommunikációt

Finnország 1. hely boldogság, World Happiness Report, 2019
Finnország 3. hely gyermekkori biztonság, globális gyermekkori jelentés, 2019

10. A sikeres kéttannyelvű oktatás megvalósítása


A tartalom- és nyelvi integrált tanulás fejlesztése (CLIL)

Content and Language Integrated Learning = Tartalom és nyelvi integrált tanulás

Az eredetileg Finnországban kifejlesztett CLIL globális változást hozott a nyelvtanítás és nyelvtanulás módjának radikális javításában. A Linuxhoz hasonlóan, amelyet szintén Finnországban fejlesztettek ki ugyanebben az időben, a CLIL egyfajta nyílt forráskódú pedagógia, amely integratív módszertant kínál a különböző iskolai kontextusok számára. A “végső kommunikációs módszertan”-ként emlegetett CLIL a világ különböző országaiban a vezető iskolák jellegzetes pedagógiájává vált. Ezek az iskolák lehetnek teljesen nemzetköziek, kéttannyelvűek, vagy olyanok, amelyekben magas szintű kiegészítő nyelvi kompetenciára van szükség.

A CLIL egy kettős fókuszú megközelítés, amelyben egy kiegészítő nyelvet (leggyakrabban az angolt) használnak a tartalom és a nyelv egyidejű tanítására. Olyan iskolákban alkalmazzák, ahol egynél több nyelvet használnak mind a tartalom, mind a nyelv tanulására. Nem új formája a nyelvoktatásnak, és nem új formája a tantárgyi oktatásnak sem. Mindkettő innovatív ötvözete. Egyszerűen fogalmazva, ez egy kétnyelvű és nem egy egynyelvű módszertan, mint például az angol mint tanítási médium (EMI).

A CLIL fejlesztése általában az ‘5c’ keretrendszeren (content, communication, cognition, competences, community) keresztül történik, ahol a tanítás egyszerre összpontosít a tartalomra (tantervi témák); a kommunikációra (a témák megismeréséhez szükséges alapvető nyelvi ismeretek); a megismerésre (a téma megismeréséhez szükséges gondolkodási készségek és folyamatok); a kompetenciákra (a témához kapcsolódó tevékenységek elvégzéséhez szükséges készségek); és a közösségre (a témák összekapcsolása a helyi és globális világgal).

A siker titka az, hogy az oktatási intézmény:
– stratégiát alakít ki arra, hogy kéttannyelvű, nemzetközi vagy fokozott nyelvtanulási környezetté váljon
– elfogadja az 5c keretrendszert a tanári szakmai fejlődéshez
– hozzáfér a megfelelő tanulási forrásokhoz, vagy átalakítja azokat
– kombinálja a saját eszközök digitális technológiájának használatát a tanulás támogatására, különösen a tanórán kívüli tanulásban.
– aktiválja a tanárok szakmai fejlődését

5. helyezés: Felnőttek angol nyelvtudása Európában, EF Proficiency Index, 2019

11. Utak, ajánlások a PISA-sikerhez


A tanárok támogatása a PISA tanulási célok beépítésében a tantárgyak oktatásába

A PISA a világ legátfogóbb felmérése a tanulók képességeiről több mint 80 országban és gazdaságban. A PISA Finnországot az egyik leghatékonyabb iskolarendszerrel rendelkező országként helyezte reflektorfénybe, amely magas szintű tanulási eredményeket ér el az erőforrások hasonlóan magas hatékonysága mellett. Egy másik figyelemre méltó jellemző az iskolák tanításának és tanulásának egyenletes minősége. Finnországban az iskolák közötti eltérés a PISA-eredményekben a legkisebb a világon.

A PISA inkább a készségekre és kompetenciákra, mint az ismeretek elsajátítására összpontosít. A PISA-feladatok arra kérik a tanulókat, hogy szembenézzenek olyan problémákkal, amelyekkel az iskolában talán nem találkoztak. Ezért a PISA tanulási célok tantervbe való beépítése nem annyira arról szól, hogy mit tanítunk. Hanem arról, hogyan tanítjuk és készítjük fel a tanulókat arra, hogy megbirkózzanak a kiszámíthatatlannal.

A siker titka ott rejlik, ahol az oktatási intézmény:
– erős alapkészségeket épít ki minden tanuló számára
– a méltányosságot a tudományos kiválósággal ötvözi
– megtanítja a diákokat a digitális információban való eligazodásra
– képes megszüntetni a nemek közötti tanulási szakadékot
– növekedési gondolkodásmódot alakít ki, és figyelmet fordít a tanulók jólétére.

8. hely humán tehetség, IMD World Talent Ranking, 2019

12. A STEAM-oktatás integrálása


Science + Technology + Engineering + Arts + Matchematics

A sikerhez szükséges készségek elsajátítása a folyamatosan változó világban

Körülbelül 20 évvel ezelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy a diákok világszerte nem teljesítenek jól a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika (STEM) területén. Emellett észrevehető volt a fiúk és a lányok közötti szakadék a természettudományos és műszaki területeken való tanulás és karrierépítés iránt érdeklődő fiúk és lányok között. Ennek eredményeképpen speciális programokat dolgoztak ki, amelyek lehetővé tették a diákok számára, hogy a társadalmi problémákat tudományos, matematikai és műszaki szempontból ismerjék meg. A STEM-ből aztán STEAM lett Finnországban, mert felismerték, hogy néhány művészeti tantárgyat (pl. történelem, földrajz, multimédia, vállalkozói ismeretek) is be kell vonni ezekbe az úttörő interdiszciplináris programokba.

A STEAM a kreatív gondolkodást, a való világ megértését és a természettudományos tanulmányokat egyetlen tanulási élményben ötvözte.
Egy folyamatosan fejlődő világban elengedhetetlen, hogy az iskolák ne csak egyetlen pályára, hanem számos szerepre és eshetőségre készítsék fel a diákokat. A diákoknak több szempontból kell megérteniük a fogalmakat. Ezután értelmes, interdiszciplináris megoldások létrehozásával tudják megoldani a problémákat. Ez a STEAM lényege, amely több tudományágat egyesít, és a tanulók számára holisztikus ismereteket, készségeket és problémamegoldó kihívásokat nyújt.
Finnország már évek óta sikeresen gyakorolja a STEAM-oktatást, amit a PISA- és TIMSS-eredmények is bizonyítanak. Ennek egyik oka, hogy minden tanár az oktatás részeként alapvető pedagógiai képzésben részesül a STEAM-hez alkalmas módszerekről. A másik, hogy az iskolákban, illetve tanórán kívüli tevékenységként is megvalósult.

A siker titka az, hogy egy oktatási intézmény:
– a különböző természeti, technológiai és társadalmi jelenségeket különböző szakterületekről, jelenségeken keresztül vizsgálja meg
– folyamatosan gyakorolja a STEAM tantárgyak közötti kapcsolódási pontok megtalálását
– hajlandó átlépni a határokat és saját hagyományokat teremteni
– bátorítja a diákokat, hogy önbizalmat építsenek a természettudományos és technológiai tanuláshoz

1.helyezés: a jövőre nevelés, The Worldwide Educating for the Future Index, 2018
1.helyezés: a világ egyetemeinek teljesítménye, Ranking of National Higher Education Systems, 2018Partnerünk: az EduCluster Finland története

EduCluster Finland (ECF), a Jyväskyläi Egyetem csoportja, nemzetközi tevékenységet folytat, úttörő szakértelmet nyújtva a teljes finn oktatási spektrumot lefedve. A vezető finn oktatási szervezetek tapasztalataira támaszkodva az ECF az elmúlt tíz évben több mint 200 nemzetközi projektben vett részt.

www.educlusterfinland.fi

Dinamikus partnerségek révén világszerte megosztjuk a finn oktatási tapasztalatokat és tudást.

Az EduCluster Finland története négy évtizeddel ezelőtt kezdődött, amikor a finn oktatás alulteljesített. Finnország stratégiai döntést hozott az innováció és a nagy hatású oktatási rendszer kiépítése mellett. 

Ezt a rendkívüli fejlődést úgy érték el, hogy az eglsz világon kerestek megoldásokat. Ezek a megoldások aztán a valós oktatásban meggyökereztek, és idővel tovább fejlődtek. Ahogy a világ a PISA és más nemzetközi összehasonlító rendszerek révén megfigyelte a finn oktatási sikerek bizonyítékait, Finnország folyamatos finomítási ciklusokba kezdett, amik a mai napig tartanak.

A Jyväskyläi Egyetem régóta központi szerepet játszik a finnországi oktatás átalakításában. Az évek során az egyetem egyes szakértőinek, karainak és speciális működési központjainak tevékenysége lehetővé tette, hogy a finn oktatás kiválósága nemzetközileg is elismert legyen.

2010-ben, annak érdekében, hogy az elért eredményekre építkezni lehessen, a három jyväskyläi székhelyű oktatási szolgáltató szakértelmét egyetlen képességközpontban egyesítették: elindult az EduCluster Finland.

Most, 10 évvel később, abban a kiváltságban van részünk, hogy Latin-Amerikától Kelet-Ázsiáig, Észak-Európától Dél-Ázsiáig, valamint a Közel-Keleten és Észak-Afrikában együttműködhetünk kormányokkal, minisztériumokkal, iskolákkal és oktatókkal.

The University of Jyväskylä nemzetközi kiválósági központ, a PISA, TIMSS, PIRLS, PIAAC és más jelentős világméretű benchmark felmérések otthona. Az oktatás területén a 2019-es Academic Ranking of World Universities 2019-es világranglistáján a világ 40 legjobbja között, a 2020-as THE World University Ranking 2020-as rangsorában a 125 legjobb között, a 2019-es QS World University Rankings 2019-es rangsorában pedig a 150 legjobb között szerepel.

Az ECF társtulajdonosa két másik, országosan elismert oktatási kiválósági központ:

Jyväskyläi Oktatási Konzorcium – A Gradia élen jár a nemzetközi finn akkreditált szakképzési programokban, valamint az általános és szakmai felsőfokú képesítések nagyszabású szolgáltatásában. 

JAMK – A Jyväskyläi Alkalmazott Tudományok Egyeteme egy bevált, vállalkozói szellemű felsőoktatási intézmény, amely nyolc kulcsfontosságú kompetenciaterületre specializálódott, többek között a szakképzésre és a szakoktatói képzésre. 

A skandináv székhelyű ECF több mint 5000 szakértőből álló, az oktatásra szakosodott szakértői körből  származó tudást használja fel a korai iskoláskortól tanuláson át a felsőoktatásig.

Sanna Nummela, Lead Expert, ECF és Tuba Orsolya Finn minta alapítója végre személyesen is találkoztak Jyväskylä városában 2021 nyarán.