Tanárok nélkül nincs jövő!

www.facebook.com/groups/tanariminta

Jelenleg az oktatás globális szinten válságban van.

Tudom, 2020-ban tele a polc a bizonytalansággal és a jövőt illető aggodalmakkal. Így előre is elnézést kérek, hogy a klímaváltozás, koronavírus, rasszista erőszak, emberi és természeti katasztrófák mellé felírnám az oktatást is a bizonytalan jövőt előidéző problémák listájára. Méghozzá nulladik pontnak, mert talán mindennek a kulcsa lehet.

Miért olyan égető kérdés az oktatás jövője?

Az oktatás minősége és eredményessége idézheti elő vagy akadályozhatja meg egy ország gazdasági növekedését, társadalmi stabilitását, kulturális értékeinek megőrzését és egyéni személyes sikerek, valamint kutatási és innovációs áttörések elérését is.

Továbbá meghatározza még a személyes, társadalmi és globális szinten zajló gyarapodást, mely ténylegesen a civilizációnk előrehaladását, túlélését és jólétét biztosíthatja. A koronavírus-védőoltás fejlesztése se történhetne meg, egyetemek és más kutatócsoportok nélkül. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, minden visszavezethető az oktatás minőségéhez.

Hatalmas kihívással áll szemben az oktatás, mivel a rohamos fejlődésére és változásra olyan fejlesztésekkel kell időben reagálni, melyek az elkövetkező generációkat megfelelő készségekkel, problémamegoldó képességgel és kompetenciával ruházzák fel.

Magyarország – hova lettek a tanárok??

 Ha kis hazánk szemszögéből tekintünk az oktatás jelenére, olyan kevésbé kellemes kihívásokkal nézünk szembe, mint a tanárhiány, a diákok leterheltsége, stressz, egyetemi államosítás, bürokrácia és rugalmatlanság, túlzott politikai befolyás és még sorolhatnánk.

A tanárhiány roppant fenyegető probléma, olyannyira, hogy hivatalosan már tavaly sem mert róla nyilatkozni Rétvári Bence, az Oktatási Minisztérium államtitkára, így a 24 hírcsatorna járt utána és számolta össze a Közigazgatási Állásportálon meghirdetett üres tanári pozíciók számát. 2019-ben több mint 4500 pedagógusra volt szükség tanévkezdéskor. Tény még, hogy 15 éven belül 75 ezer tanár megy majd nyugdíjba és nincs utánpótlás. Tanárképzésben is szakemberhiány áll fenn, de ami talán még égetőbb probléma és valószínűleg mindez össze is függ, az a tanárok társadalmi pozíciója és anyagi megbecsülése Magyarországon. 

Finnország – neked hogy megy ilyen jól?!

Finnországban könnyebben lesz valaki orvos vagy ügyvéd, mint tanár.

Ez részben köszönhető a tanári pálya népszerűségének, a tanári képzésekre szigorú felvételi eljárásának, valamint a tanárok társadalmi megbecsülésének. Finnországban a tanárképzés nagyon összetett, gyakorlatias és folyamatosan megújuló.

A digitalizáció, pszichológia és tanterv írás gyakorlatba való áthelyezése is része tanári képzésnek, mivel a tanároknak maguknak kell szabadon az adott osztály képességéhez mérten tantervet írni és tanítási eszközöket választani. Ez persze nem egyszerű feladat, de nekik sikerült egy valóban tanulóközpontú rendszert működtetni, mely mögött folyamatosan jelen van az összefogás, innováció és

Tanári minta közösség

Hisszük, hogy az oktatás fejlődésének és megújulásának kulcsa a tanárokban rejlik. Sikereket pedig Finn mintára, összefogáson, tanuláson és aktív részvételen keresztül fogunk elérni.

Közös céljaink:
– Szakmai fejlődés
– Megismerni és alkalmazni a finn és / vagy más oktatásban bevált módszereket, pszichológiát és folyamatokat
– Tudáscsere és információszerzés a finn oktatásról és sikereinek kulcsáról
– Felhívni a figyelmet a tanári szakma és tanárképzés fejlesztésének fontosságáról
– A jövőért oktatni és kipróbálni új oktatási módszereket, digitális eszközöket, alkalmazásokat
– Elősegíteni a magyar közoktatás alulról szerveződő fejlődésének megvalósítását

Sikerkulcsok: Példamutatás, összefogás, cselekvőképesség, pozitív gondolkodásmód és tehetséggondozás.

Csatlakozz a csoporthoz: facebook.com/groups/tanariminta/

Források:

https://444.hu/2019/09/18/4543-allas-betoltetlen-az-oktatasban-az-orszagban

https://www.theguardian.com/education/2015/jun/17/highly-trained-respected-and-free-why-finlands-teachers-are-different

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/pisa-menestys-tuonut-tuhansia-koulutuksesta-kiinnostuneita-vieraita-suomeen